29 May 2012

Pengambilan Mahasiswa Baru Tahun 2012/2013

Kursus-Kursus Yang Ditawarkan:

 1. Ijazah Sarjana Muda Usuluddin
a.    Tafsir Hadis
b.    Aqidah Falsafah
c.    Perbandingan Agama

 1. Ijazah Sarjana Muda Syari’ah Dan Ilmu Hukum
a.    Ahwal as-Syakhsiyah
b.    Muamalah
c.    Perbandingan Hukum Dan Mazhab
d.    Siyasah Jinayah
e.    Ekonomi Islam
f.     Ilmu Hukum

 1. Ijazah Sarjana Muda Dakwah Dan Ilmu Komunikasi
a.    Pengembangan Masyarakat Islam
b.    Bimbingan Penyuluhan Islam
c.    Pengurusan Dakwah
d.    Ilmu Komunikasi

Syarat-syarat Kemasukan:

 1. Berumur 18 tahun ke atas
 2. Sijil STAM @ STPM (maqbul/lulus)
 3. Sijil Diploma – minimum 2.75 CGPA
 4. Lulus Ujian Bertulis/Temuduga (Jika perlu)
Mengapa UIN SUSKA Sebagai Pilihan?

 1. Ijazah Yang Diiktiraf JPA dan Kementerian Pelajaran Malaysia (Rujuk:http://pengiktirafan.jpa.gov.my/)
 2. Yuran Pengajian Yang Murah
 3. Tempoh Pengajian: 4 Tahun (STAM @ STPM) dan 3 Tahun (Diploma)
 4. Bantuan Biasiswa Dari Kementerian Agama Republik Indonesia
 5. Bangunan Universiti / Fakulti Yang Baru Dan Selesa
 6. Tahun Pertama Wajib Tinggal Di Asrama Universiti
 7. Budaya Dan Bahasa Yang Hampir Sama Dan Serumpun
Pengajian Percuma!

 • Pengajian Di Asrama Oleh Pensyarah Universiti (Kajian Tafsir, Hadis, Fiqh, Tahfiz, Tasawuf dll)
 • Pengajian Kuliah Tafsir Ma’rifah di Masjid Agung An-Nur Oleh Kiyai Haji Dr. Musthafa Umar, Lc.MA (Ulama’ Riau)
 • Pengajian Hadis Oleh Ustaz Abdul Somad, Lc.MA (Pensyarah UIN SUSKA) di Masjid Akramunnas, Pekanbaru
 • Pengajian Fiqh Oleh Ustaz Syamsuddin Muir, Lc.MA (Ketua Majlis Ulama’ Indonesia Cawangan Pekanbaru) di Masjid Muthmainnah, Pekanbaru.

28 May 2012

Cara-Cara Memohon

Untuk memohon pengajian di UIN SUSKA adalah seperti berikut:

1. Resume dalam format .doc atau pdf
2. Scan Sijil/Transkrip (SPM/STAM/STPM/Diploma)
3. Scan Passport (muka depan)
4. Scan Kad Pengenalan (depan/belakang)
5. Scan Surat Beranak
6. Scan Gambar Passport (background merah)
dan emailkan ke sekretariat_uinsuska@yahoo.com sebelum 20 Julai 2012.

p/s: Salinan ini akan dibawa ke bahagian akademik universiti untuk Rektor keluarkan Surat Tawaran Pengajian kepada pemohon yang berjaya dengan Jurusan/Fakulti yang dipilih. Jika tidak, pemohon akan ditukarkan ke jurusan atau Fakulti lain yang dikira sesuai dengan kelulusan pemohon. Sila pastikan sijil/transkrip anda sesuai dengan syarat kemasukan. Jika tidak, permohonan anda akan dibatalkan. Setelah mendapat Surat Tawaran Pengajian, anda disarankan untuk memohon zakat negeri, sponsor, biasiswa atau pinjaman.

PERINGATAN! Tarikh tutup permohonan adalah pada 20 Julai 2012. Permohonan selepas 20 Julai 2012 akan dikenakan caj*

*tertakluk kepada terma dan syarat

27 May 2012

Pengurusan Mahasiswa


Yuran Pengurusan Mahasiswa adalah bayaran yang dikenakan untuk pengurusan bermula dari Surat Tawaran Pengajian sehingga mahasiswa mendapat Kartu Tanda Mahasiswa adalah sebanyak RM500.00. Yuran pendahuluan hendaklah dibayar sebanyak RM100 sebelum 20 Julai 2012 dan tidak akan dikembalikan. Selebihnya hendaklah dibayar setelah pemohon mendapat Surat Tawaran Pengajian.

Bil.
Perkara
Jumlah
1
Yuran Pengurusan
RM300.00
2
Bayaran Visa
RM170.00
3
Majlis Sambutan
RM  30.00
JUMLAH
RM500.00

Pertama:
1. Wakil kami akan menguruskan Surat Tawaran Pengajian di UIN SUSKA.
2. Pihak kami menawarkan pembelian tiket penerbangan kepada anda dari LCCT, Sepang ke Pekanbaru melalui penerbangan AirAsia. (Kalau nak beli sendiri pun tak ada masalah. Kalau nak minta kami belikan akan dikenakan caj RM10).
3. Anda akan dibawa oleh wakil kami ke Bahagian Imigrasi Kedutaan Indonesia di Kuala Lumpur untuk mendapatkan visa pelajar selama 2 bulan.**

p/s: Sila pastikan dokumen anda lengkap seperti Passport, Surat Tawaran, Gambar.

Kedua:
1. Setelah sampai di Pekanbaru, wakil kami atau Exco PKPMI-CPB akan menempatkan anda di penempatan sementara iaitu di MESS Pelajar Malaysia bagi mahasiswa lelaki dan bagi mahasiswa perempuan di rumah pelajar senior perempuan. Makanan akan disediakan pada hari pertama anda sampai di Pekanbaru.
2. Anda akan dibawa ke Bahagian Akademik dan Bahagian Kerjasama di Rektorat UIN SUSKA untuk mengisi borang dan dokumen yang berkaitan.
3. Anda akan dibawa ke Bank Mandiri untuk ‘bank in’ yuran pendaftaran sebanyak Rp5,230,000 ke akaun UIN SUSKA.
4. Anda akan dibawa sekali lagi ke Rektorat untuk menguruskan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dan Buku Tabungan Bank.
5. Anda akan dibawa ke Fakulti yang dipilih untuk majlis penyerahan mahasiswa kepada Dekan Fakulti dan membuat Surat Akuan Pelajar.
6. Anda akan ditempatkan di asrama UIN SUSKA.
7. Anda akan mula mamasuki kuliah pada 3 September 2012.

p/s: Pengurusan ini akan mengambil masa selama 2 minggu.

Tarikh-Tarikh Penting:

BIL.
TARIKH
CATATAN
1.
20 Julai 2012
Tarikh permohonan ditutup dan terakhir bayaran pendahuluan pengurusan sebanyak RM200
2.
23 – 27 Julai 2012
Pengurusan Surat Tawaran Pengajian Sesi 2012/2013
dan Surat Tawaran Pengajian dikeluarkan
3.
28 – 29 Julai 2012
Pembelian tiket penerbangan AirAsia secara pukal
4.
30 Julai – 3 Ogos 2012
Membuat visa pelajar di Kedutaan Indonesia, KL
5.
19 Ogos 2012
Penerbangan ke Pekanbaru dengan AirAsia
6.
20 – 31 Ogos 2012
Pengurusan kemasukan mahasiswa sesi 2012/2013
7.
3 September 2012
Mula kuliah di UIN SUSKA

26 May 2012

Yuran Pengajian Sesi 2012/2013


Yuran Pengajian Tahun Akademik 2012/2013 (SPP) untuk program Ijazah Sarjana Muda bagi mahasiswa baru asal luar negara adalah berjumlah sebanyak Rp5,230,000 @ RM1755.00 mengikut pertukaran matawang semasa Rp2,980 = RM1.00

Bil.
Perkara
Jumlah
1
Yuran Pendaftaran          
Rp 1,800,000
2
Yuran Praktikum
Rp    750,000
3
Yuran Bahasa (Dibayar pada Semester I,II dan III shj)
Rp    150,000
4
POTMA (Dibayar setiap semester ganjil)
Rp      30,000
5
Pengembangan Institusi (Dibayar sekali shj)
Rp 1,000,000
6
Kemahasiswaan (Dibayar sekali shj)
Rp    500,000
7
Pengembangan Akademik (Dibayar sekali shj)
Rp 1,000,000
JUMLAH
Rp 5,230,000
Sila Rujuk DI SINI

**Yuran Asrama bagi satu semester adalah sebanyak Rp1,200,000 = RM402.70
**Mahasiswa baru diwajibkan tinggal di asrama pada tahun pertama pengajian.

JUMLAH KESELURUHAN BAGI SEMESTER PERTAMA ADALAH SEBANYAK DALAM RINGGIT MALAYSIA = RM2157.72

Yuran Pengajian (SPP) Sepanjang 4 Tahun Pengajian adalah seperti berikut:

Semester 1:
Bil.
Perkara
Jumlah
1
Yuran Pendaftaran          
Rp 1,800,000
2
Yuran Praktikum
Rp    750,000
3
Yuran Bahasa
Rp    150,000
4
POTMA
Rp      30,000
5
Pengembangan Institusi
Rp 1,000,000
6
Kemahasiswaan
Rp    500,000
7
Pengembangan Akademik
Rp 1,000,000
8
Yuran Asrama
Rp 1,200,000
JUMLAH DALAM RUPIAH
JUMLAH DALAM RINGGIT
Rp 6,430,000
RM   2157.72

Semester 2:
Bil.
Perkara
Jumlah
1
Yuran Pendaftaran          
Rp 1,800,000
2
Yuran Praktikum
Rp    750,000
3
Yuran Bahasa
Rp    150,000
4
Yuran Asrama
Rp 1,200,000
JUMLAH DALAM RUPIAH
JUMLAH DALAM RINGGIT
Rp 3,900,000
RM   1308.73

Semester 3:
Bil.
Perkara
Jumlah
1
Yuran Pendaftaran          
Rp 1,800,000
2
Yuran Praktikum
Rp    750,000
3
Yuran Bahasa
Rp    150,000
4
POTMA
Rp      30,000
JUMLAH DALAM RUPIAH
JUMLAH DALAM RINGGIT
Rp 2,730,000
RM     916.11

Semester 4:
Bil.
Perkara
Jumlah
1
Yuran Pendaftaran          
Rp 1,800,000
2
Yuran Praktikum
Rp    750,000
JUMLAH DALAM RUPIAH
JUMLAH DALAM RINGGIT
Rp 2,550,000
RM     855.70

Semester 5:
Bil.
Perkara
Jumlah
1
Yuran Pendaftaran          
Rp 1,800,000
2
Yuran Praktikum
Rp    750,000
3
POTMA
Rp      30,000
JUMLAH DALAM RUPIAH
JUMLAH DALAM RINGGIT
Rp 2,580,000
RM     865.77

Semester 6:
Bil.
Perkara
Jumlah
1
Yuran Pendaftaran          
Rp 1,800,000
2
Yuran Praktikum
Rp    750,000
JUMLAH DALAM RUPIAH
JUMLAH DALAM RINGGIT
Rp 2,550,000
RM     855.70

Semester 7:
Bil.
Perkara
Jumlah
1
Yuran Pendaftaran          
Rp 1,800,000
2
Yuran Praktikum
Rp    750,000
3
POTMA
Rp      30,000
JUMLAH DALAM RUPIAH
JUMLAH DALAM RINGGIT
Rp 2,580,000
RM     865.77

Semester 8:
Bil.
Perkara
Jumlah
1
Yuran Pendaftaran          
Rp 1,800,000
2
Yuran Praktikum
Rp    750,000
JUMLAH DALAM RUPIAH
JUMLAH DALAM RINGGIT
Rp 2,550,000
RM     855.70

**Bagi mahasiswa lepasan Diploma, yuran pengajian (SPP) hanya dibayar sehingga semester 6 sahaja.